Kerosakan Talian 538400

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sebagai makluman talian telifon utama LPPS 538400 megalami kerosakan dan sedang dalam process baikpulih. Sebarang panggilan boleh menghubungi talian 538429 & 538417