Senior Officers

Hj. Mohd Tahir Hj. Lasuki
Pengurus Besar
Felix Liangson
Pemangku Penolong Pengurus Besar
Khairi Alias
Pmk. Pengurus Korporat Kanan
Dollyn Aloysius
Pmk. Pengurus Operasi / Perancangan & Pembangunan
Solibang Tanjong
Jurutera Awam Kanan
Musnaliza Mustaq Khan
Pegawai Undang-undang Kanan
Azrina Mohd Maruf
Akauntan Kanan
Alvan Ungkong
Pegawai Keselamatan Kanan
Susie Thomas
Pmk. Pegawai Tadbir (Perancangan & Pembangunan)
Dakim Ginsos
Pmk Pegawai Tadbir (Pentadbiran)